Instalacje wewnętrzne:   

   

   Instalacje zewnętrzne:

- instalacje wodociągowe
- instalacje kanalizacyjne
- instalacje centralnego ogrzewania:
• grzejnikowe, podłogowe
- instalacje wentylacji mechanicznej
- instalacje klimatyzacji
- instalacje gazowe
- instalacje odnawialnych źródeł energii:
• pompy ciepła gruntowe i powietrzne
• rekuperacje z odzyskiem ciepła
• fotowoltaika
- instalacje przemysłowe:
• przeciw pożarowe
• instalacje technologii produkcji
• instalacje sprężonego powietrza
• instalacje odpylania i oddymiania

- przyłącza wodociągowe
- przyłącza kanalizacyjne sanitarne 
i deszczowe
- przyłącza gazowe
- sieci wodociągowe
- sieci kanalizacyjne sanitarne i deszczowe
- instalacje drenażowe

 Odwadnianie wykopów igłofiltrami

 Odwadnianie wykopów igłofiltrami
/ okresowe obniżenie poziomu wody gruntowej /